การบริการ

บริการล้างแอร์
มี 3 รูปแบบ คือ

1. ล้างใหญ่ คือ การล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกชิ้นที่สามารถถอดออกมาได้ เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีการล้างเป็นประจำอยู่แล้ว ช่วยยืดอายุการใช้งานและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
– แอร์ผนังขนาด 9,000 – 24,000 BTU ค่าบริการ 600 บาท/ชุด
– แอร์แขวนขนาด 9,000 – 24,000 BTU ค่าบริการ 800-1,000 บาท/ชุด
– แอร์ฝังใต้ฝ้า 4 ทิศทาง ค่าบริการ 1,200 – 1,500 บาท/ชุด

2. ล้างใหญ่ด้วยน้ำยา คือ การล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกชิ้นที่สามารถถอดออกมาได้ด้วยน้ำยาล้างเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ขาดการดูแลมาเป็นระยะเวลานาน มีคราบที่ฝังแน่นที่น้ำธรรมดาไม่สามารถชำระล้างออกได้
– แอร์ผนังขนาด 9,000 – 24,000 BTU ค่าบริการ 800 บาท/ชุด
– แอร์แขวนขนาด 9,000 – 24,000 BTU ค่าบริการ 1,000 – 1,200 บาท/ชุด
– แอร์ฝังใต้ฝ้า 4 ทิศทาง ค่าบริการ 1,400 – 1,700 บาท/ชุด

3. ตัดระบบล้าง คือการตัดระบบเครื่องปรับอากาศออกมา จากนั้นจึงนำเครื่องปรับอากาศออกมาทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนให้สะอาด แล้วจึงทำการติดตั้งกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีคราบสกปรกฝังแน่นอยู่ในส่วนที่ไม่สามารถล้างทำความสะอาดแบบปกติได้ โดยค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงลักษณะหน้างานในการติดตั้งของลูกค้า

บริการย้ายแอร์ / ติดตั้งแอร์
ในการติดตั้งจะให้ท่อน้ำยาแอร์ใหม่ 4 เมตร(ไม่ใช้ท่อเก่าทุกกรณี) / รางครอบท่อใหม่ 4 เมตร / สายไฟ 10 เมตร
อัตราค่าบริการ
– แอร์ผนังขนาด 9,000 – 13,000 BTU ค่าบริการ 3,500 – 4,000 บาท
– แอร์ผนังขนาด 18,000 – 24,000 BTU ค่าบริการ 4,000 – 5,000 บาท
– แอร์ประเภทอื่น โปรดโทรสอบถามเพิ่มเติม
กรณีต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม
– ขาแขวนคอยล์ร้อน ราคาชุดละ 1,000 บาท
* หมายเหตุ รับประกันการติดตั้ง 15 วัน

บริการตรวจเช็คแอร์ / ซ่อมแอร์
กรณีเครื่องปรับอากาศลูกค้ามีปัญหา และต้องการให้ทีมงานของบริษัทกิจจาแอร์เข้าไปตรวจเช็คให้ จะมีค่าบริการตรวจเช็คเบื้องต้นอยู่ที่ 1,000 บาท โดยมีเงื่อนไขหลักๆดังนี้
1. กรณีตรวจสอบแล้วปัญหาเกิดจากเครื่องปรับอากาศมีความสกปรก ช่างจะทำการล้างทำความสะอาดให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2. กรณีตรวจสอบพบอะไหล่หรืออุปกรณ์มีปัญหา และต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นๆ
ฝ่ายบริการจะติดต่อทำการเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนให้ทราบก่อนช่างทำการเปลี่ยน ณ เวลานั้น ( หากลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนอุปกรณ์จะไม่มีการเก็บค่าตรวจเช็ค 1,000 บาท )
3. กรณีตรวจสอบพบอะไหล่หรืออุปกรณ์มีปัญหา และต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นๆ
แต่อุปกรณ์นั้นต้องทำการสั่งซื้อจากทางบริษัท ฝ่ายบริการจะติดต่อทำการเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนให้ทราบและจะทำการนัดวันเข้าไปเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง
( มีค่าบริการตรวจเช็คในครั้งนั้น 1,000 บาท )
4. กรณีเครื่องปรับอากาศเกิดปัญหารั่วซึมที่ท่อน้ำยา มีค่าบริการในการซ่อมรั่วจุดละ 2,800 บาท
( หากลูกค้ารับบริการซ่อมรั่วจะไม่มีการเก็บค่าบริการตรวจเช็ค 1,000 บาท )

*** หมายเหตุ ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดโทรสอบถามยืนยันค่าบริการกับทางร้านอีกครั้งก่อนเรียกใช้บริการ